Fjernvarmeservice

Det er med din fjernvarmeinstallation som med din bil.

Det er en rigtig god idé at justere og vedligeholde teknikken med jævnlige serviceeftersyn.

For jo bedre du udnytter fjernvarmen, jo mindre bliver din fjernvarmeregning.

Faktisk har beregninger vist, at vi på landsplan kan spare flere hundrede millioner kroner, hvis vi udnytter fjernvarmen fuldstændigt. For den enkelte husejer kan det derfor betale sig at investere i vedligeholdelse af fjernvarmeinstallationen og i energioptimering af boligen.

Carbo VVS udfører kvalitetssikret service af din fjernevarmeinstallation, så den altid fungerer så optimalt som muligt.

Vi tilbyder et serviceabonnement på fjernvarmeinstallationer i enfamilieshuse på op til 300 m2.

Tryghed & energieffektivitet

Et serviceabonnement fra Carbo VVS giver dig tryghed i hverdagen.

Når du tegner et serviceabonnement, aftaler vi en tid for første besøg, der typisk vil være et eftersyn. Ved første besøg tester og gennemgår energiteknikeren alle de installationer i dit hus, der har med varme og varmt brugsvand at gøre.

Der kan være dele af din varmeinstallation, der trænger til at blive justeret, renset eller skiftet ud, for at hele systemet fungerer optimalt.

Fejljusteringer og mangler kan nemt forårsage et unødigt højt varmeforbrug.

Samtidig undersøger teknikeren, om der er andre forhold i huset, der gør det svært for dig at opnå en fornuftig varmeøkonomi.

Som afslutning får du en grundig vejledning i, hvad du selv kan gøre for at spare på energien, uden at komforten forringes.

Hvad får du med et serviceabonnement?

  • Den varmekomfort du ønsker – med det mindst mulige energiforbrug

  • Kvalificeret service og energirådgivning om din varmeinstallation og bolig

  • Det bedste vedligehold af din fjernvarmeinstallation for færrest penge

  • Mulighed for at overholde gældende love og regler

  • Kvalitetssikret service.

Vores energiteknikere har gennemgået en særlig uddannelse og er certificeret under FjR-ordningen, hvilket giver dem ret til at bære et personligt id-kort som bevis på, at de er godkendt under ordningen.

Uddannelsen er din garanti for, at kvaliteten af servicearbejdet lever op til gældende regler.

Aftalen inkluderer en gennemgang af din bolig og af dit varmeanlæg, og du vælger selv, om din installation skal have eftersyn hvert eller hvert andet år alt efter hvilket abonnement, du vælger.

Vil du vide mere?

Kontakt os gerne på telefon: 26 16 37 13, hvis du ønsker at vide mere eller at tegne abonnement. Eller send os en e-mail på: carbovvs@gmail.com.

Vi sidder klar til at besvare de spørgsmål, du måtte have.

Ring til os
Skriv til os

Fjernvarmeservice & vedligeholdelse

Vi har et stærkt team af VVS – og energimontører, der er veluddannede i at udføre fjernvarmeservice.

Det er vigtigt, at dit fjernvarmeanlæg bliver serviceret og justeret regelmæssigt. Det er lige så vigtigt, som at du kører din bil til service hos mekanikeren.

Dit fjernvarmeanlæg kan sagtens give dig varme og varmt vand, selv om der noget defekt.

Holder du øje med din afkøling?

Vi anbefaler, at du minimum 1 gang årligt kontrollerer afkølingen, da det er den bedste indikator for, om der er noget galt.

Er en ventil f.eks. defekt, vil du typisk opleve en dårligere afkøling og et øget forbrug.

Vi gør det gerne for dig. Eventuelt samtidig med at du får gennemgået og serviceret anlægget. Hos Carbo VVS kan du tegne forskellige serviceaftaler. Både med og uden frie tilkald.

Med en serviceaftale får du et vedligeholdelsestjek af varmeanlægget, der forebygger dårlig drift af anlægget.

Temperaturer og trykforskelle i systemet måles, og der skabes et overblik over fjernvarmeanlæggets driftsstilstand.

Hvad betyder dårlig afkøling på fjernvarmeanlægget?

Temperaturforskellen på det fjernvarmevand der løber frem til din bolig, og det der returneres til fjernevarmeværket, kaldes afkøling.

Afkølingen viser hvor godt du udnytter varmen. Dårlig afkøling bliver ”straffet” med en merudgift på varmeregningen.

Afviger afkølingen mere end 5°C fra den gennemsnitlige afkøling hos alle forbrugere, får du enten en bonus eller en merudgift svarende til 5,50 kr. (år 2009) inkl. moms pr. MWh.

Din bonus eller merudgift fremgår af din årsregning fra fjernvarmeværket.

Dårlig afkøling kan skyldes, at din varmtvands-beholder eller varmeveksler er kalket til. Det kan også skyldes, at du grundlæggende ikke udnytter fjernvarmen i din bolig godt nok, hvilket kan justeres ved at ændre indstillingerne på dit varmeanlæg, så temperaturen på det vand der løber tilbage til varmeværket kan blive sænket.

Du kan måle den øjeblikkelige afkølingen ved at aflæse de to termometre, der viser hhv. frem- og returløb. Forskellen er lig afkøling.

For at få et realistisk indtryk af afkølingen, anbefales det dog, at du over en længere periode aflæser din varmemåler og beregner gennemsnittet. Aflæs på forskellige ugedage og tidspunkter af døgnet.

​Vores abonnementspriser

Priserne er gældende pr. 1. april 2015. og inkl. moms.

Priserne justeres efter index én gang om året. Fjernvarmeanlæg under 60 kW – uden reservedele

Priserne er inkl. moms

*Byzone er dér, hvor der skal betales p-afgift.

Betaling for serviceaftalen faktureres og opkræves forud i forbindelse med aftaleperiodens start jf. pkt. 8 i abonnementsbetingelser.

OBS! Ejendomme anbefales en 12 måneders serviceaftale.

12 måneder serviceaftale inkl. frie tilkald og 1 vedligeholdelsestjek pr. år 1.775,00
24 måneder serviceaftale inkl. frie tilkald og 1 vedligeholdelsestjek hvert 2. år 2.560,00
Vedligeholdelsestjek uden frie tilkald (varighed ca. 1 time) 1.500,00
Hovedeftersyn hver 6. år – mérpris ved vedligeholdelsestjek (yderligere 1½ – 2 timer) 1.625,00

Bestil VVS

Har du et job, der akut mangler hjælp? Så få en mand ud allerede i dag. Vi har døgnservice og kommer hurtigt ud, når der er brug for det. Så skulle du mod forventning stå med sprængte rør eller en kloak, som flyder over, så er vi der.

BESTIL EN VVS-MAND

Få et tilbud

Står du og skal have udført et stykke arbejde, men du kender ikke prisen? Så tøv ikke med at sende os en mail med detaljerne, så vender vi hurtigt tilbage med en pris, som kan konkurrere med de andre VVS’ere.

INDHENT TILBUD HER